เกี่ยวกับเรา

โครงการคุณธรรมจริยธรรม

กลุ่มนักเรียนระดับชั้น ม.4/11  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

1. นายภานุพงศ์ ทองมีบัว เลขที่ 2

2.นายก้องเกียรติ เฮ่าหนู เลขที่ 5

3.นายตรัยเทพ คงอ่อน เลขที่ 10

4.นายสุธินันท์ สานุรักษ์ เลขที่ 8

5.นางสาว จันทราวดี ลีลาชุติพงศ์ เลขที่ 22

6.นางสาวศรุตยา จงใจ เลขที่ 31

7.นางสาวอรวรรณ ผุดมาก เลขที่ 33

8.นางสาวศุภากร จันทรัตน์ เลขที่ 32

เสนอ

อาจารย์ สุจิตรา ตั้งคำ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงงานแก่โรงเรียนของเราไม่ได้นำไปแสวงหาผมกำไรใดๆ

ทั้งสิ้น หากมีขอผิดพลาดประการใดก็ขอ อภัยมานะที่ีนี้ด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s